Tập huấn công tác PCCC và thực tập phương án chữa cháy tại Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần

18.07.2019 00:00

Ngày 18 tháng 07 năm 2019, Bệnh viện đa khoa Xín Mần phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Giang tổ chức tập huấn công tác PCCC và thực tập phương án chữa cháy cho cán bộ CCVC, người lao động.

Tập huấn công tác PCCC và thực tập phương án chữa cháy tại Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần

                                    Giảng viên và các học viên trong lớp tập huấn

          Nội dung tập huấn gồm 2 phần, phần lý thuyết và phần thực hành. Tại buổi tập huấn, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Giang đã  phổ biến nội dung Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy năm 2013; Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy. Kiến thức cơ bản về phòng cháy và chữa cháy, hướng dẫn cách thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra. Tổ chức và hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở. Các biện pháp phòng cháy và chữa cháy tại các cơ sở, các khuyến cáo về công tác phòng cháy và chữa cháy của Cục phòng cháy chữa cháy - Bộ Công an. Các phương pháp kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng, sử dụng phương tiện chữa cháy; Phương pháp lập và thực tập phương án chữa cháy tại cơ sở

           Phần thực hành, Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Hà Giang đã  hướng dẫn thực tập phương án chữa cháy tại cơ sở. Dùng bình chữa cháy dập tắt khay xăng.

  

                                           Giảng viên hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy

Phần thực hành chữa cháy của học viên

          Sau đợt tập huấn, những học viên đạt kết quả từ trung bình trở lên sẽ được cấp giấy chứng nhận tập huấn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định

           Đợt tập huấn đã giúp đội ngũ cán bộ CCVC người lao động tại Bệnh viện nâng cao nhận thức về công tác phòng cháy và chữa cháy, nắm vững những kiến thức cơ bản nhất về công tác phòng cháy và chữa cháy. Qua đó, phát  huy trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi người trong công tác này, đồng thời tăng cường sự phối hợp công tác phòng cháy và chữa cháy giữa lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.   

                                                                    Viết bài: Phạm Văn Thức- Phòng TCHC       .​