Bộ Y tế điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 Trong công văn 1909/BYT-DP ngày 15/4/2022, Bộ Y tế đã điều chỉnh định nghĩa về ca bệnh COVID-19. Theo đó, F1 không còn phải cách ly.

19.04.2022 16:07

Bộ Y tế đã điều chỉnh định nghĩa về ca bệnh COVID-19. Theo đó, F1 không còn phải cách ly.

Bộ Y tế điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 Trong công văn 1909/BYT-DP ngày 15/4/2022, Bộ Y tế đã điều chỉnh định nghĩa về ca bệnh COVID-19. Theo đó, F1 không còn phải cách ly.

                                                                                 Nguồn tin: Thông tấn xã Việt Nam