BVĐK XÍN MẦN TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN VỀ TRUY VẾT, LẤY MẪU XÉT NGHIỆM TEST NHANH, CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH COVID-19

25.10.2021 00:00

Thực hiện Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Xín Mần về Triển khai các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn về Truy vết, lấy mẫu xét nghiệm test nhanh, chăm sóc người bệnh COVID-19

BVĐK XÍN MẦN TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN VỀ TRUY VẾT, LẤY MẪU XÉT NGHIỆM TEST NHANH, CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH COVID-19

                                   Học viên thực hành tại buổi tập huấn

Để chủ động sẵn sàng đáp ứng với tình hình dịch bệnh, phù hợp với chiến lược tổ chức, quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19 theo “Mô hình tháp 3 tầng" của Bộ Y tế.

          Bệnh viện Đa khoa huyện Xín Mần đã và đang triển khai Kế hoạch số 76/KH-BVĐK Xín Mần, ngày 12 tháng 10 năm 2021 về việc Triển khai các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn về Truy vết, lấy mẫu xét nghiệm test nhanh, chăm sóc người bệnh COVID-19 tại tầng 1 và tầng 2 trên địa bàn Huyện.

         Với mục tiêu thực hiện một cách bài bản công tác Truy vết, lấy mẫu xét nghiệm test nhanh, chăm sóc người bệnh COVID-19 một cách chất lượng, hiệu quả và nhanh chóng, kịp thời ngặn chặn, giảm thiểu tối đa các ảnh hưởng do Virus Corona gây ra.

          Từ ngày 14/10/2021 đến ngày 30/10/2021 Bệnh viện Đa khoa huyện Xín Mần mở các lớp theo các giai đoạn tại Bệnh viện Đa khoa huyện Xín Mần và Bệnh viện Đa khoa Nà Chì.

          Quá trình triển khai nhận được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình và nghiêm túc từ Học viên. Qua các buổi hướng dẫn các Cộng tác viên đều có nhận thức tốt và hiểu được tầm quan trọng của nội dung bài giảng thể hiện qua các bài lượng giá đều đạt kết quả tốt.

          Dự kiến sau khóa đào tạo 100% các cộng tác viên có năng lực triển khai thực hiện hiệu quả nội dung đã được triển khai. Trong quá trình thực hiện sẽ có sự giám sát, đánh giá và có các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Hướng tới mục tiêu khống chế và đẩy lùi Covid-19 ở Việt Nam và trên thế giới về lâu dài.

              Viết bài: Cam Thanh Tiệp