X-quang- Siêu âm

01.01.2019 00:00

Thông tư 22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023

X-quang- Siêu âm

TT

TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT

 LƯỢT

GIÁ

 

1

Siêu âm (một vị trí)

 

 49.300

 

2

Siêu âm Doppler mạch máu

 

 233.000

 

3

Siêu âm Doppler tim

 

 233.000

 

4

Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo

 

 186.000

 

5

Chụp cắt lớp vi tính (một vị trí) (từ 1-32 dãy) (không tiêm thuốc cản quang)

 

 532.000

 

6

Chụp cắt lớp vi tính (một vị trí) (từ 1-32 dãy) (có tiêm thuốc cản quang) (chưa bao gồm thuốc cản quang)

 

 643.000

 

7

Chụp Xquang số hoá 1 phim (áp dụng cho 1 vị trí)

 

 68.300

 

8

Chụp Xquang số hoá 2 phim (áp dụng cho 1 vị trí)

 

 100.000

 

9

Chụp Xquang số hoá 3 phim (áp dụng cho 1 vị trí)

 

 125.000

 

10

Nội soi tai mũi họng (Tai hoặc Mũi hoặc Họng thì 40000đ/ca)

 

 108.000

 

11

Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng không sinh thiết

 

 255.000

 

12

Ghi điện tim cấp cứu tại giường

 Lần

 35.400

 

13

Nội soi tai mũi họng

 Lần

 108.000

 

14

Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng không sinh thiết

 Lần

 255.000

 

15

Nội soi thực quản-dạ dày, lấy dị vật

 Lần

1.713.000