Giới thiệu

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN XÍN MẦN

 

A. GIỚI THIỆU CHUNG:

1. Tên tổ chức: Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần

2. Địa chỉ: Tổ 4 Thị trấn Cốc Pài – huyện Xín Mần – tỉnh Hà Giang

3. Điện thoại: 0219.3836.966                        4. Fax:02193836947

5. E-mail: benhvienxinman@gmail.com

6. Đơn vị chủ quản: Sở y tế tỉnh Hà Giang.

7. Cơ cấu tổ chức:

- Bệnh viện đa khoa huyện xín mần là bệnh viện đa khoa hạng II, có 130 giường bệnh, có 05 phòng chức năng, 14 khoa lâm sàng và cận lâm sàng, 01 phòng khám đa hoa khu vực.

B. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BỆNH VIỆN.

1. Vị trí, Chức năng, nhiệm vụ

- Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần thuộc Bệnh viện hạng II, là đơn vị sự nghiệp y tế, trực thuộc Sở Y tế Hà Giang, Bệnh viện có tư cách pháp nhân, có trụ sở làm việc tại địa bàn huyện Xín Mần, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của Pháp luật. Có chức năng nhiệm vụ sau đây:

1.2. Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh:

- Tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh trên địa bàn huyện hoặc các trường hợp từ nơi khác đến để cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú, ngoại trú.

- Tổ chức khám và chứng nhận sức khỏe theo quy định tại Thông tư số: 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

- Có trách nhiệm giải quyết toàn bộ các bệnh tật thông thường về nội khoa và các trường hợp cấp cứu về ngoại khoa, sản phụ khoa.

- Tổ chức khám giám định sức khỏe. Giám định pháp y khi Hội đồng giám định y khoa tỉnh hoặc cơ quan pháp luật trưng cầu.

 - Chuyển người bệnh lên tuyến trên khi Bệnh viện không đủ khả năng giải quyết.

1.3. Đào tạo cán bộ y tế:

- Bệnh viện là cơ sở thực hành cho các trường, lớp trung học y tế.

- Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới để nâng cao trình độ chuyên môn.

1.4. Nghiên cứu khoa học:

- Tổ chức nghiên cứu các đề tài y học ở cấp cơ sở.

- Nghiên cứu áp dụng y học cổ truyền và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

- Kết hợp với bệnh viện tuyến trên và các bệnh viện khác để phát triển kỹ thuật của bệnh viện.

1.5. Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật.

- Tổ chức tiếp nhận và triển khai các kỹ thuật được tuyến trên chuyển giao.

- Lập kế hoạch chỉ đạo, triển khai công tác chỉ đạo tuyến, kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại cho các cơ sở y tế trên địa bàn huyện, tham gia kiểm tra việc thực hiện các quy chế chuyên môn, kỹ thuật về chuẩn y tế Quốc gia xã trong toàn huyện.

- Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến theo đề án 1816 và theo sự phân công của Sở y tế Hà Giang.

- Phối hợp với các Trạm y tế có liên quan chỉ đạo xây dựng vườn thuốc nam trong các cơ sở y tế và thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng bằng y dược cổ truyền và y học hiện đại.

1.6. Phòng, chống dịch bệnh

 - Chủ động phối hợp với trung tâm y tế thường xuyên thực hiện phòng chống dịch bệnh.

- Tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho cộng đồng.

1.7. Công tác dược và vật tư y tế:

- Cung ứng đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng thuốc, hóa chất, vật tư y tế cho công tác khám, kê đơn, chữa bệnh nội trú.

- Hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả.

- Bố trí trang thiết bị theo danh mục tiêu chuẩn trang thiết bị y tế theo quy định của Bộ Y tế.

1.8. Hợp tác quốc tế.

Tham gia các trương trình hợp tác với các tổ chức hoặc cá nhân ở ngoài nước theo Quy định của pháp luật.

1.9. Quản lý kinh tế, y tế

- Có kế hoạch quản lý, sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí khác. Thực hiện nghiêm chỉnh các Quy định của Nhà nước về thu, chi tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế, viện phí, Bảo hiểm y tế, điều trị theo yêu cầu, nguồn tài trợ của các dự án.... theo Quy định của pháp luật.

- Quản lý cơ sở vật chất của bệnh viện theo quy định.

1.10. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở y tế, Ủy ban nhân dân huyện giao.