Ban giám đốc

14.11.2018 00:00

LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN XÍN MẦN

Ban giám đốc

1. Bác sỹ CKII. Vương Tiến Lương: Giám đốc Bệnh viện

- Số điện thoại đường dây nóng: 0965161717 hoặc 0915525738

 - Trực tiếp chỉ đạo chung các hoạt động công tác của đơn vị, chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, HĐND,UBND và Sở Y tế về kết quả hoạt động cấp cứu khám, chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn toàn huyện.

 - Chủ trì tổ chức triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên và kiểm tra việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách Pháp luật của Nhà nước.

          - Phụ trách các lĩnh vực:

          + Công tác tổ chức bộ máy và quy hoạch cán bộ.

          + Công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

          + Công tác kế hoạch, ngân sách, xây dựng cơ bản.

          + Các chế độ chính sách, Bảo hiểm Y tế.

          + Công tác phòng chống thạm họa thiên tai.

          + Công tác phụ trách xã khó khăn.

          + Công tác nghiên cứu khoa học.

          + Công tác chỉ đạo tuyến và đề án 1816 ( Phụ trách các xã Trung Thịnh, Thu Tà, Cốc Rế, Tả Nhìu, Chế Là).

          + Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ, Quy tác ứng xử.

+ Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng, hội đồng kỷ luật, Hội đồng nghiên cứu khoa học, Hội đồng Lương, Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn....Trưởng ban chỉ đạo Đề án 1816, Trưởng ban chỉ huy phòng chống thảm họa thiên tai...

+ Chủ tich Hội đồng khám nghĩa vụ quân sự.

          + Xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp, công tác khám chữa bệnh và phục hồi chức năng cho người bệnh trên địa bàn huyện.

          + Tham gia các ban chỉ đạo của huyện về các dự án đầu tư phát triển hệ thống khám chữa bệnh, phục hồi chức nămg.

          + Chủ trì giao Ban chuyên môn Bệnh viện hàng ngày.

          + Tham gia các nhiệm vụ trọng tâm của huyện.

+ Là chủ tài khoản của cơ quan.

- Phụ trách các đơn vị sau:

+ Phòng tổ chức - Hành Chính

+ Phòng kế hoạch - Tổng hợp

+ Phòng Tài chính - Kế toán

+ Phòng Điều dưỡng.

          + Khoa Dược và vật tư - Thiết bị Y tế.

          + Phòng khám ĐKKV Ngán Chiên.

          2. Bác sỹ . Sin Văn Sơn: Phó Giám đốc Bệnh viện

- Số điện thoại đường dây nóng: 0916.527095

- Là người giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc phân công làm nhiệm vụ

Phó Giám đốc thường trực.

     + Công tác nghiên cứu khoa học.

     + Phụ trách công tác công đoàn cơ sơ Bệnh viện.

     + Công tác Đảng.

     + Công tác quản lý, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe A10.

     + Chủ tịch hội đồng thuốc và điều trị

          + Tham gia công tác Giám định Y khoa..

          + Công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

          + Phụ trách Ban vì sự tiến bộ phụ nữ.

          + Công tác chỉ đạo tuyến và Đề ấn 1816 ( Phụ trách các xã Bản Díu, Nàn Xỉn, Xín Mần, Thèn Phàng và Thị Trấn Cốc Pài).

+ Phó Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ, Quy tác ứng xử Bệnh viện.

          + Công tác đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

                   + Kiểm tra, ký duyệt hồ sơ bệnh án ra viện.

          + Công nghệ thông tin.

          + Là người ủy quyền thứ nhất.

          - Phụ trách các đơn vị sau:

          + Khoa Nội tổng hợp.

          + Khoa Nhi.

          + Khoa Y học cổ truyền.

          + Khoa truyền nhiễm.

          + Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc.

          + Khoa khám Bệnh.

+ Thực hiện một số công việc khác do Giám đốc Bệnh viện phân công.

  3. Bác sỹ CKI. Thàng Văn Hùng: Phó Giám đốc Bệnh viện

- Số điện thoại đường dây nóng: 0915.961628

- Là người giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc phân công làm nhiệm vụ

Cụ thể sau.

          + Công tác Giám định pháp Y.

          + Công tác giám định Y khoa.

          + Công tác phòng chống dịch bệnh.

          + Công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học

          + Công tác chỉ đạo tuyến và Đề án 1816 ( Phụ trách các Xã Nấm Dẩn, Bản Ngò, Nàn Ma, Pà Vầy Sủ và Chí Cà).

+ Phó Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ, Quy tác ứng xử Bệnh viện.

          + Công tác kiểm tra thực hiện quy chế Bệnh viện.

          + Công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

          + Công tác Đoàn thanh niên.

          + Kiểm tra, ký duyệt hồ sơ bệnh án ra viện.

          + Công tác thanh tra đơn vị.

          + Công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự

          + Công tác Bảo hộ lao động.

          + Công tác Quốc phòng an ninh

          + Là người ủy quyền thứ hai.

          - Phụ trách các đơn vị sau:

          + Khoa Ngoại tổng hợp.

          + Khoa Phụ sản.

          + Khoa Xét nghiệm-Chẩn đoán hình ảnh.

          + Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn.

          + Thực hiện một số công việc khác do Giám đốc Bệnh viện phân công.

4. Bác sĩ CKI. Thèn Văn Đức: Phó Giám đốc Bệnh viện

- Số điện thoại đường dây nóng: 0869926333