Sở Y tế kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng của người bệnh, nhân viên y tế năm 2019

04.12.2019 09:37

Ngày 03/12/2019, Sở Y tế tỉnh Hà Giang do đồng chí Nguyễn Đình Dích Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng của người bệnh, nhân viên y tế năm 2019.

Sở Y tế kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng của người bệnh, nhân viên y tế năm 2019

          Đoàn kiểm tra với nội dung bao gồm: đánh giá theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế; kiểm tra việc triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa, công khai tài chính, chất lượng bệnh viện, hướng tới sự hài lòng của người bệnh” năm 2019;

          Trong năm 2019, bệnh viện đã tiếp nhận hơn 24 nghìn lượt người đến khám bệnh, điều trị nội trú cho gần 10 nghìn lượt, điều trị nội trú cho hơn 12 nghìn lượt;  Bệnh viện chú trọng phát triển chuyên môn kỹ thuật mới trong chẩn đoán, điều trị cho người bệnh; quan tâm đến công tác đào tạo cho đội ngũ cán bộ nhân viên y tế, tăng cường và mở rộng các loại hình đào tạo cho cán bộ nhân viên y tế; tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn;

          Không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp; đơn giản hóa các quy trình, chú trọng đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước đổi mới quy trình khám chữa bệnh; đưa dịch vụ y tế đến gần với người dân, đảm bảo quyền và lợi ích cho người bệnh. Thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng bệnh viện, công tác điều dưỡng, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn và công tác xã hội bệnh viện…Bên cạnh đó, xây dựng cơ sở vật chất tương đối đồng bộ, khang trang, quan tâm đầu tư, nâng cấp trang thiết bị khám, chữa bệnh.

          Đồng chí Nguyễn Đình Dích - Trưởng đoàn kiểm tra nhận xét: Bệnh viện đã có những tiến bộ đổi mới đáng được ghi nhận. Đây là những nỗ lực của tập thể lãnh đạo và toàn bộ nhân viên y tế, người lao động trong toàn bệnh viện. Qua kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng của người bệnh, nhân viên y tế năm 2019 bệnh viện đạt điểm trung bình của các tiêu chí 2,96 trong tổng số 82/83 tiêu chí.

         Tại buổi kết luận kiểm tra, đồng chí Vương Tiến Lương - Giám đốc bệnh viện đã cảm ơn sự nhiệt tình, trách nhiệm, động viên kịp thời của đoàn kiểm tra; đồng thời tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm tra để tiếp tục có giải pháp điều chỉnh hoạt động bệnh viện trong các năm tiếp theo. Đồng chí giám đốc cũng nhất trí với kết luận đoàn kiểm tra đưa ra, bệnh viện sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể phát huy điểm mạnh, khắc phục hạn chế; phấn đấu hoàn thành tốt các tiêu chí để cải tiến chất lượng bệnh viện. Đồng chí cũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo của Sở Y tế; đặc biệt là toàn thể cán bộ, nhân viên y tế, người lao động đã luôn đồng lòng, đoàn kết đưa bệnh viện ngày một phát triển vững mạnh, phục vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân huyện nhà.

                                        Người viết bài: Khuất Văn Mạnh BVĐK.