Sở Y tế kiểm tra, đánh giá công tác y tế năm 2020

23.12.2020 15:36

Để tăng cường công tác quản lý trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác của các đơn vị, ngày 22/12/2020, Sở Y tế tổ chức kiểm tra, đánh giá hoạt động công tác y tế năm 2020 tại Bệnh viện Đa khoa huyện Xín Mần.

Sở Y tế kiểm tra, đánh giá công tác y tế năm 2020

          Nội dung kiểm tra việc chấp hành, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Ngành đối với các hoạt động tại đơn vị trong năm 2020.
          Qua kiểm tra, đoàn đã ghi nhận những kết quả đạt được trong tổ chức cán bộ; cải cách hành chính; khám bệnh, chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt công tác triển khai phòng chống dịch bệnh Covid-19; quản lý tài chính; công tác dược, trang thiết bị y tế; thực hiện quy chế dân chủ; phòng, chống tham nhũng; công tác tiếp công dân…

          Kết quả bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần năm 2020 được đánh giá xếp loại khá, Đoàn đã yêu cầu chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức để đáp ứng tiêu chuẩn vị trí việc làm.

         Lãnh đạo bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần nghiêm túc tiếp thu ý kiến lãnh chỉ đạo của đoàn kiểm tra, từng bước đổi mới nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, xây dựng bệnh viện phát triển về mọi mặt trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

                                  Người viết bài: Khuất Văn Mạnh BVĐK Xín Mần