Hội nghị Cán bộ, viên chức và người lao động Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần năm 2021.

28.12.2020 15:38

Ngày 26/12/2020, Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần, tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2021 nhằm tổng kết hoạt động năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Hội nghị diễn ra trong không khí trang trọng, sôi nổi với tinh thần dân chủ, đoàn kết của toàn thể công chức, viên chức và người lao động.

Hội nghị Cán bộ, viên chức và người lao động  Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần năm 2021.

  Đ/C Vương Tiến Lương, Bí thư đảng ủy, giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần Phát biểu tại hội nghị.

          + Hội nghị với nhiều nội dung được triển khai thảo luận như.

          - Tổng kết đánh giá hoạt động cơ quan năm 2020 và định hướng các hoạt động chủ yếu năm 2021 và những năm  tiếp theo.

          - Kiểm điểm hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2020 và định hướng nội dung hoạt động năm 2021.

          - Tổng kết công tác tài chính năm 2020, và phương hướng dự chi năm 2021.

          - Tổng kết phong trào thi đua năm 2020, phát động phong trào thi đua năm 2021.

          - Thông qua quy chế hoạt động, quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở, phân công nhiệm vụ của BGĐ năm 2021, quy chế khen thưởng theo thông tư 07...

          - Thông qua quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021.

          Đồng chí Vương Tiến Lương đánh giá ghi nhận thành tích của một số cá nhân khoa phòng của đơn vị đạt được trong năm 2020, đồng chí cũng giao nhiệm vụ tại hội nghị . Năm 2021 còn nhiều khó khăn và thách thức, Đồng chí đề nghị tập thể  bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần, cần phát huy đoàn kết, từng bước đổi mới phát triển đơn vị về mọi mặt, triển khai ứng dụng nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu trong công tác và điều trị, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trong tình hình mới. Quyết tâm hoàn thành suất xắc nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

                                          Người viết bài: Khuất Văn Mạnh BVĐK Xín Mần.