KHOA VẬT LÝ TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỪNG BƯỚC PHÁT TRIỂN

18.04.2019 16:22

Tuy ra đời muộn hơn so với những kỹ thuật Y học lâm sàng khác nhưng Phục hồi chức năng ngày càng khẳng định vai trò quan trọng của mình trong công tác chăm sóc sức khỏe. Đây được xem là bước phát triển thứ 3 trong nền Y học hiện đại, tiếp nối phòng bệnh và chữa bệnh

KHOA VẬT LÝ TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG  TỪNG BƯỚC PHÁT TRIỂN

                            Người bệnh tập đi với thanh song song

          Bằng việc vận dụng những kỹ thuật vật lý, Phục hồi chức năng giúp cải thiện, điều trị và phục hồi khả năng hoạt động của con người do yếu tố khách quan và chủ quan.

         Nắm bắt được nhu cầu chữa bệnh không dùng thuốc của người dân. Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần đã triển khai thêm nhiều dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng mới như:

  • Xoa bóp áp lực hơi
  • Điện phân, Điện phân 2 kệnh Thang gỗ gắn tường.
  • Thanh tập song song, ghế tập mạnh tay, ghế tập mạnh chân, khung tập đi có ghế ngồi có phanh, Khung quay tập khớp vai.

   Với những nhiệm vụ và vai trò chăm sóc, điều trị phục hồi chức năng cho người bệnh trong thời gian tới, Khoa VLTL-PHCN sẽ từng bước nâng cao chuyên môn mới trong phục hồi chức năng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Tạo sự phát triển mạnh mẽ chuyên sâu trong điều trị phục hồi chức năng và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn.

                                                                         Bài viết: Ánh Tuyết

                                                             Khoa YHCT- Bệnh viện ĐK Xín Mần