Lễ phát động triển khai chương trình vệ sinh tay tại Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần

26.10.2018 00:00

Để tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, thực hiện tốt các hoạt động của chương trình an toàn người bệnh toàn cầu và hưởng ứng chiến dịch “ Bảo vệ sự sống - Hãy vệ sinh tay” Phòng điều dưỡng -Bệnh viện viện đa khoa huyện Xín Mần đã phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện tổ chức Lễ phát động vể vệ sinh tay cho các khoa phòng trong bệnh viện nhằm mục tiêu:

Lễ phát động triển khai chương trình vệ sinh tay tại Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần

Tăng cường nhận thức về tầm quan trọng của công tác rửa tay.

Thực hiện được quy trình rửa tay thường quy.

Tăng cường tuân thủ vệ sinh tay đến từng khoa phòng.

Chương trình Lễ phát động bao gồm       :

Quy trình rửa tay thường quy và quy trình rửa tay nhanh do Bộ Y tế ban hành. 

Tầm quan trọng của rửa tay và thời điểm rửa tay.

Song song tại buổi Lễ phát động, Bệnh viện cũng  triển khai chương trình vệ sinh tay năm 2018 gồm nhiều hoạt động :

                       Phó giám đốc Thàng Văn Hùng phát biểu tại buổi Lễ 

Tại mỗi điểm rửa tay trong các khoa phòng phải có dán quy trình rửa tay của Bộ Y tế và có đủ phương tiện rửa tay theo quy định.

Tăng cường các tranh ảnh, poster cổ động vệ sinh tay.

Các khoa phòng có trách nhiệm động viên nhắc nhở nhân viên y tế, học viên trong khoa thực hiện đúng các quy định về vệ sinh tay.

Động viên, hướng dẫn người nhà bệnh nhân rửa tay khi chăm sóc người bệnh trong các cuộc họp sinh hoạt hội động người bệnh.

Vì sức khỏe của người bệnh, sự an toàn trong công tác khám chữa bệnh và phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện, Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần quyết tâm thực hiện tốt chiến dịch “ Bảo vệ sự sống- Hãy vệ sinh tay”.

 

                                                                             Phạm Văn Thức

                                                                 Bệnh viện đa khoa Xín Mần