BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN XÍN MẦN THỨ 7 HƯỚNG VỀ CƠ SỞ, CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI.

18.04.2019 00:00

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về chung tay xây dựng nông thôn mới.Thực hiện công việc đỡ đầu, Xã Tả Nhìu - huyện Xín Mần - tỉnh Hà Giang. Ngày 23/3/2019 Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần đã cử 10 công chức, viên chức, người lao động của đơn vị đi tham dự lễ phát động chung sức xây dựng nông thôn mới, ra quân làm đường đại đoàn kết tại Thôn đoàn kết - Xã Tả Nhìu.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN XÍN MẦN THỨ 7 HƯỚNG VỀ CƠ SỞ, CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI.

                      Cán bộ Bệnh viện tham gia mở đường đại đoàn kết

          Sau một ngày với tinh thần, trách nhiệm của mỗi cá nhân cũng như sự hưởng ứng nhiệt của nhân dân 04 thôn, đoàn được cử đi tham gia làm đường của Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần đã tham gia cùng bà con 04 thôn thuộc xã Tả Nhìu là Thôn Đoàn Kết, Thôn Lùng Cháng, Thôn Na Ri, Thôn Na Van đã làm mới được tuyến đường với tổng chiều dài 4,7 km. ngoài tham gia bằng ngày công nêu trên, Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần còn ủng hộ bằng tiền mặt tại buổi lễ phát động là 1.000.000đ.

          Qua đó đã thể hiện rõ sự quyết tâm vào cuộc của Đảng ủy, Ban Giám đốc cũng như toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần về thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại huyện Xín Mần nói riêng và toàn Quốc gia nói chung, góp phần phát triển kinh tế - Xã hội, an ninh Quốc phòng./.

                                                      

                                                                           NGƯỜI VIẾT TIN BÀI

                                                                             Cháng Văn Phong

                                                                     Phòng Tổ chức Hành chính