Đại hội đại biểu Hội Châm cứu huyện Xín Mần khóa III, nhiệm kỳ 2014-2019.

27.09.2016 00:00

Ngày 27/9/2016, Hội Châm cứu huyện Xín Mần tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Châm cứu khóa III, nhiệm kỳ 2014-2019. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Thị Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện. Tham dự Đại hội có các vị đại biểu đại diện cho 21 chi hội trong toàn huyện.

Đại hội đại biểu Hội Châm cứu huyện Xín Mần khóa III, nhiệm kỳ 2014-2019.

Đại hội đại biểu Hội Châm cứu huyện Xín Mần khóa III, nhiệm kỳ 2014-2019.
 
Ngày 27/9/2016, Hội Châm cứu huyện Xín Mần tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Châm cứu khóa III, nhiệm kỳ 2014-2019. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Thị Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện. Tham dự Đại hội có các vị đại biểu đại diện cho 21 chi hội trong toàn huyện.

        Tại đại hội, các vị đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết công tác của hội châm cứu huyện Xín Mần khóa II, phương hướng hoạt động khóa III. Báo cáo nêu rõ, trong nhiệm kỳ vừa qua, cán bộ Hội châm cứu luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; các đồng chí trong Ban chấp hành từ huyện đến cơ sở luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể, luôn bám sát Nghị quyết, nhiệm vụ của các cấp Hội, xây dựng kế hoạch cụ thể để hội viên tham gia tích cực vào sự nghiệp chăm sức sức khỏe nhân dân. Trong nhiệm kỳ, Hội Châm cứu huyện Xín Mần đã chú trọng tới công tác phát triển hội viên, đến nay toàn huyện có 21 chi hội trực thuộc với 111 hội viên; thường xuyên làm tốt công tác kết hợp giữa châm cứu với sử dụng thuốc nam trong việc khám, chữa bệnh, tổ chức tập huấn, tăng cường giao lưu học hỏi kinh nghiệm thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng chuyên môn của từng hội viên trong hội. Trong 5 năm qua, hội đã khám và chữa bệnh cho hơn 4.800 lượt bệnh nhân, hàng tháng điều trị được trên 50 lượt bệnh nhân. Ngoài ra, Hội cũng phối hợp với Hội đông y để củng cố và phát triển các vườn cây thuốc nam tại các trạm y tế xã. Tính đến thời điểm hiện tại, 100% các xã, thị trấn đều có vườn cây thuốc nam tại trạm, các vườn cây thuốc nam đều được trồng đủ các loại cây theo nhóm bệnh. Cũng trong nhiệm kỳ, các cấp Hội trong huyện đã vận động, tổ chức thi đua và được đông đảo cán bộ, hội viên hưởng ứng tham gia tích cực, góp phần cùng ngành y tế làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

        Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Vũ Thị Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương và ghi nhận những cố gắng nỗ lực của Hội trong suốt nhiệm kỳ qua, để các cấp hội hoạt động tốt hơn nữa trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Vũ Thị Hòa đề nghị Hội Châm cứu huyện cần tiếp tục quan tâm công tác bồi dưỡng, củng cố, tập huấn, nâng cao chất lượng hội viên; làm tốt công tác tuyên truyền chăm sóc sức khỏe tới mọi tầng lớp nhân dân; phát động các phong trào thi đua theo từng năm, phát huy đạo đức trong ngành y; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa Hội Châm cứu với các Hội khác như Đông y, Y học cổ truyền…để góp phần làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân trên địa bàn Huyện.

        Đại hội đã tiến hành bầu 07 đồng chí vào Ban Chấp hành hội khóa mới; bầu 03 đồng chí vào Ban kiểm tra và bầu 04 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu cấp trên./. 

  Nguồn: http://xinman.hagiang.gov.vn/