Hội nghị trực tuyến tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung ngành Y tế

20.11.2016 00:00

Ngày 10.11, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung ngành Y tế.

Hội nghị trực tuyến tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung ngành Y tế

 

Dự tại điểm cầu Hà Giang, có Ds. Hoàng Thị Chung, Phó Giám đốc Sở Y tế, lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Y, Dược, cán bộ CNTT Sở Y tế; cán bộ phụ trách CNTT, phụ trách danh mục dùng chung Bệnh viện tuyến tỉnh, huyện và cán bộ phụ trách CNTT thuộc Trung tâm Y tế 11 huyện, thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu mục đích, ý nghĩa của việc sử dụng hệ thống, hướng dẫn chẩn hóa và khai thác bộ mã danh mục dùng chung; cập nhật hệ thống danh mục dùng chung và thực hành trực tiếp. Đồng thời, thảo luận, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đáp ứng yêu cầu kết nối, liên thông dữ liệu quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT…

 Việc đẩy mạnh tin học hóa công tác khai thác bộ mã danh mục dùng chung là công việc quan trọng, cấp thiết  liên qua đến triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT.

                                                                              Nguồn TTGDSK tỉnh Hà Giang