PHÁT HUY VAI TRÒ THANH NIÊN TRONG XÂY DỰNG NÔN THÔN MỚI

25.06.2019 00:00

Thanh niên BVĐK Xín Mần tích cực hưởng ứng "Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới" do huyện Đoàn huyện Xín Mần phát động đã thắp lửa nhiệt huyết của đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia đóng góp công sức, trí tuệ, xây dựng nông thôn mới, đổ đường bê tông tại xã Bản Ngò huyện Xín Mần, giúp cho quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Phong trào đã làm thay đổi nhận thức của nhiều đoàn viên, thanh niên, tự tin tham gia tích cực xây dựng nông thôn mới.

PHÁT HUY VAI TRÒ THANH NIÊN TRONG XÂY DỰNG NÔN THÔN MỚI

          Đoàn viên thanh niên BVĐK ra quân tình nguyện làm đường giao thông nông thôn mới tại xã Bản Ngò

         Thực hiện phương châm "Mỗi thanh niên một việc tốt, mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng NTM", trong quá trình thực hiện đoàn viên thanh niên BVĐK hưởng ứng tích cực, đóng góp ngày công tu sửa, làm mới đường giao thông nông thôn tại xã Bản Ngò.với phương châm “tình nguyện tại chỗ, hiệu quả thiết thực, an toàn”, thông qua các hoạt động chiến dịch tình nguyện và tháng thanh niên, đoàn viên thanh niên tham gia nhiệt tình cuốc đất, đổ đường bê tông làm đường giao thông nông thôn

          Thông qua các hoạt động tình nguyện giúp đỡ nhân dân ở các thôn bản thực hiện các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng của thôn bản, qua đó đã giúp các thôn bản sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nôn thôn mới.

          Phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên, Ban chấp hành đoàn BVĐK tiếp tục tăng cường tuyên truyền ý nghĩa, mục đích của việc xây dựng nông thôn mới đến từng đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân thông qua những việc làm thiết thực, phù hợp với điền kiện của địa phương. Từ đó góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các tiêu chí của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã, huyện.

                                                                                           Viết bài: Đinh Thị Kim Thoa