Tiền công khám

01.01.2020 00:00

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 40/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Tiền công  khám

STT Cơ sở y tế Giá  bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP Ghi chú
1 Bệnh viện hạng I 38,700  
2 Bệnh viện hạng II 34,500  
3 Bệnh viện hạng III 30,500  
4 Bệnh viện hạng IV  27,500  
5 Trạm y tế xã  27,500  
6 Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; Chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh). 200,000  
7 Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang) 160,000  
8 Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) 160,000  
9 Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động (không kể xét nghiệm, X-quang) 450,000