Văn bản Bộ Y Tế

Bao gồm: văn bản chỉ đạo của các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Y Tế.

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
Số 56/TT-BYT 19/04/2019 Số 56/TT-BYT Thông tư chi tiết thi hành luật BHXH và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế
Tập huấn kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện 21/12/2017 Tập huấn kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Video
QĐ 355/QĐ-BYT ngày 9/12/2012 25/09/2017 QĐ 355/QĐ-BYT ngày 9/12/2012 Quyết định phê duyệt danh mục định mức tạm thời thuốc hóa chất vât tư tiêu hao
Thông báo: 798/TB-BYT-BHXH VN ngày 12 tháng 8 năm 2017 15/08/2017 Thông báo: 798/TB-BYT-BHXH VN ngày 12 tháng 8 năm 2017 Kết luận của Bộ trưởng bộ Y tế với Tổng GĐ BHXH Việt Nam về các giải pháp thanh toán BHYT
Số: 5004/QĐ-BYT 22/09/2016 Số: 5004/QĐ-BYT Về việc phê duyệt mô hình kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin khám chữa bệnh BHYT