Văn bản bệnh viện

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
230/QĐ-BVĐK 16/11/2021 230/QĐ-BVĐK Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá tiêu chí chất lượng Bệnh viện năm 2021
75/KH-BVĐK 30/07/2021 75/KH-BVĐK Kế hoạch hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sỹ y khoa
76/KH-BVĐK 29/07/2021 76/KH-BVĐK Kế hoạch test nhạnh covid-19
56/KH-BVĐK 06/05/2021 56/KH-BVĐK Kế hoạch công tác phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo ATTP phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
55/kh-bv 27/04/2021 55/kh-bv Kế hoạch phát động phong trào vệ sinh tay năm 2021
31/KH-BVĐK 23/02/2021 31/KH-BVĐK Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
32/KH-BVĐK 2021 23/02/2021 32/KH-BVĐK 2021 Kế hoạch Hưởng ứng tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021
39/QĐ-BV 22/02/2021 39/QĐ-BV Quyết định kiện toàn lại Hội đồng điều dưỡng của bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần
40/QĐ-VB 22/02/2021 40/QĐ-VB Quyết định kiện toàn lại tổ công tác xã hội Cộng tác viên công tác xã hội của Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần năm 2021
41/QĐ-BV 22/02/2021 41/QĐ-BV Quyết định về việc kiện toàn phân bổ, giao chỉ tiêu số lượng người làm việc cho các khoa, phòng thuộc bệnh viện năm 2021
26/QĐ-BVĐK 2021 29/01/2021 26/QĐ-BVĐK 2021 Quyết định kiện toàn đội thường trực phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19
27/QĐ-BV 2021 29/01/2021 27/QĐ-BV 2021 Quyết định kiện toàn đội tiếp nhận điều trị, cấp cứu, chăm sóc, đội điều trị lưu động phòng chống dịch, đội hậu cần phòng chống dịch truyền nhiễm
01/KHBVDK-2021 07/01/2021 01/KHBVDK-2021 Kế hoạch
15/TB-BVĐK 29/12/2020 15/TB-BVĐK Thông báo về việc phân công nhiệm vụ Ban giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần năm 2021
219/QĐ-BVĐK 29/12/2020 219/QĐ-BVĐK Quyết định về việc ban hành quy chế làm việc của bệnh viện đa khoa huyện Xín mần năm 2021
220/QĐ-BVĐK 29/12/2020 220/QĐ-BVĐK Quyết định về việc Ban hành quy chế dân chủ trong hoạt động của Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần năm 2021
136/QĐ-BVĐK 28/08/2020 136/QĐ-BVĐK Quyết định về việc kiện toàn bổ sung, giao chr tiêu số lượng người làm việc cho các khoa, phòng thuộc bệnh viện năm 2020
54/KH-BVĐK 13/08/2020 54/KH-BVĐK Kế hoạch khám kiểm tra sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công nhân viên chức người lao động Bệnh viện đak khoa huyện Xín Mần năm 2020
TB-BVĐK 06/08/2020 TB-BVĐK BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN XÍN MẦN THÔNG BÁO DỊCH SARS-CoV-2
114/QĐ-BVĐK 23/07/2020 114/QĐ-BVĐK Quyết định về việc kiện toàn Đội cấp cứu cơ động năm 2020 của Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần